Kapllan Mance

Dr. Kapllan Mançe është kirurg maxillo-facial me mbi 30 vjet experiencë.