Ortondonci

Ne Sherbimin e Ortodoncise : trajtohen te gjitha rastet qe kane te bejne me anomalite e perberjes, zhvillimit dhe pozicionimit te dhembeve. Objektivat e ketij sherbimi jane : parandalimi dhe zgjidhja e disfunksioneve dentare e faciale te pacienteve; parandalimi i malokluzioneve duke aplikuar ne momentin e duhur aparatet ortodontike fikse ose te levizshme; monitorimi i rritjes dhe zhvillimit te dhembeve te femijeve; trajtimi i keq-pozicionimeve te dhembeve te shkaktuara nga zhvillimi i pamjaftueshem ose i tepert i nofullave.