Ortopedi

Ne Sherbimin e Ortopedise Stomatologjike : trajtohen pacientet qe kane nevoje per protezim fiks nepermjetĀ  urave te metal-porcelanit ose zirkon-porcelanit; trajtohen pacientet qe kane nevoje per protezim te levizshem me proteza totale te levizshme me veti anti alergjike dhe rezistente ndaj thyerjes, aplikohen proteza totale te levizshme te thjeshta; trajtohen pacientet qe kane nevoje per protezim te pjesshem gjysem te levizshem me proteza te skeletuara ose te thjeshta.